گروه محصولات: کودکان و نوجوانان

شربت زینک پلاس

شربتی حاوی زینک به همراه ویتامین‌های گروه B و ویتامین C جهت تامین نیازها و بهبود رشد کودکان

شربت زینک پلاس

کمک به تامین نیازها و بهبود رشد در کودکان و نوجوانان

شربت مولتی زینک

حاوی زینک به همراه ویتامین‌های A، D و B و کمک به بهبود رشد کودکان و نوجوانان