گروه محصولات: نوزادان

قطره مولتی‌ویت + آیزن و زینک

مولتی‌ویتامین کودکان زیر 2 سال، حاوی تمامی ویتامین‌های مورد نیاز به‌همراه آهن و زینک

قطره A+D

حاوی دوز مناسبی از ویتامین‌های A و D برای نوزادان زیر 2 سال و کودکان بزرگتر

قطره A+D

حاوی دوز مناسبی از ویتامین‌های A و D برای نوزادان زیر 2 سال و کودکان بزرگتر

قطره مولتی ویتامین

قطره مولتی ویتامین استارویت مخصوص نوزادان و کودکان زیر 2 سال

قطره فروزن

حاوی آهن پیروفسفات میکروانکپسوله: جذب بیشتر، عوارض گوارشی کمتر و بدون سیاه شدن دندان‌ها

قطره A+D

حاوی دوز مناسبی از این ویتامین‌ها برای نوزادان زیر 2 سال و کودکان بزرگتر

قطره مولتی ویتامین کودکان

قطره مولتی ویتامین آپوویتال مخصوص نوزادان و کودکان زیر 2 سال

قطره بیبی جویس

قطره مولتی ویتامین مخصوص نوزادان و کودکان زیر 2 سال

قطره آهن کودکان

حاوی آهن پیروفسفات میکروانکپسوله: جذب بیشتر، عوارض گوارشی کمتر و بدون سیاه شدن دندان‌ها

قطره آهن فروکیدز

حاوی آهن پیروفسفات میکروانکپسوله: جذب بیشتر، عوارض گوارشی کمتر و بدون سیاه شدن دندان‌ها

قطره A+D

حاوی دوز مناسبی از این ویتامین‌ها برای نوزادان زیر 2 سال و کودکان بزرگتر

قطره لیپوفروس

کمک به خونسازی؛ حاوی آهن لیپوزومال با جذب بیشتر آهن و عوارض گوارشی کمتر