گروه محصولات: نوزادان

قطره فرومین

قطره آهن خوراکی مناسب برای نوزادان بالای 6 ماه و کودکان

قطره زادیرون

مناسب برای نوزادان و کودکان بالای 6 ماه، حاوی ویتامین‌های A و D + آهن لیپوزومال و زینک

قطره زیراد

قطره نوزادان و کودکان بالای 6 ماه، حاوی ویتامین‌های A و D + آهن لیپوزومال و زینک

قطره مولتی‌کد کیندر

مولتی‌ویتامین کودکان زیر 2 سال، حاوی تمامی ویتامین‌های مورد نیاز به‌همراه آهن لیپوزومال و زینک

قطره مولتی‌ پلاس کیندر

قطره مولتی‌ویتامین کیندر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال

قطره A+D

حاوی دوز مناسبی از ویتامین‌های A و D برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال

قطره DHA پلاس آ+د

رشد و نمو و حفظ سلامت مغز و سیستم عصبی در نوزادان بالای 12 ماه و کودکان

قطره مولتی‌ویت + آیزن و زینک

مولتی‌ویتامین کودکان زیر 2 سال، حاوی تمامی ویتامین‌های مورد نیاز به‌همراه آهن و زینک

قطره A+D

حاوی دوز مناسبی از ویتامین‌های A و D برای نوزادان زیر 2 سال و کودکان بزرگتر

قطره A+D

حاوی دوز مناسبی از ویتامین‌های A و D برای نوزادان زیر 2 سال و کودکان بزرگتر

قطره مولتی ویتامین

قطره مولتی ویتامین استارویت مخصوص نوزادان و کودکان زیر 2 سال

قطره فروزن

حاوی آهن پیروفسفات میکروانکپسوله: جذب بیشتر، عوارض گوارشی کمتر و بدون سیاه شدن دندان‌ها