وزن ایده آل شما

حداقل وزن ایده‌آل: کیلوگرم
حداکثر وزن ایده‌آل: کیلوگرم
شاخص توده بدنی(BMI):